Catalogue des équipements (non exhaustif)

 
       
 
Centrifugeuses
  Congélateurs   Monitorage ECG, Holter
Centrifugeuses   Congélateurs   Monitorage ECG, Holter
         
Perfusion   Microscopes   Echographes
Perfusion   Microscopes   Echographes
         
Oxymètres   Moniteurs multiparamètres   Défibrillateurs
Oxymètres   Moniteurs multiparamètres   Défibrillateurs